Expert Steel

Politica
de Confidențialitate

Întrebări? Scrie-ne

 • OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

  S.C. EURO PRIME INVEST S.R.L., cu sediul în comuna Ciurea, sat Ciurea, strada Pădurii, nr. 134A, construcția 1, camera 1, județ Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/1268/17.06.2020, cod unic de înregistrare RO 42639604, reprezentată prin Sticea Claudiu Constantin.

 • ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

  Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens.

 • CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

  Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm :

  - Informații de contact, cum ar fi: numele dumneavoastră, , numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, în cazul în care ne comunicati aceste date;
  - Datele continute in CV-ul dvs
  - Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.

 • DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prevazute in Regulamentul UE 679/2016:

  - Dreptul acces (de a solicita o copie a datelor dvs. cu caracter personal pe care le deținem);
  - Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
  - Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  - Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
  - Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
  - Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, ExpertSteel. nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. ExpertSteel va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare, comunicandu-va acest lucru.

  Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

  Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România https://www.dataprotection.ro/ sau adresa la anspdcp@dataprotection.ro.

 • TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  - Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

  - Prelucrarea este necesară pentru negocierea, încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
  - Prelucrarea este necesară pentru a va raspunde unei solicitari adresate prin intermediul site-ului;
  - Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
  - Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
  - Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
  - Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale ExperSteel sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;
  - În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

 • ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

  - Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

  - Pentru a vă îndeplini solicitările și pentru a vă răspunde la întrebările adresate sau la reclamațiile formulate;
  - Procesarea candidaturii dvs (in cazul in care aplicati pentru un post vacant) Gestionarea și administrarea relației contractuale cu partenerii noștri; inclusiv plasarea, inregistrarea si livrarea comenzilor.
  - Pentru a transmite informații relevante despre produsele și serviciile noastre. Aceste informații pot fi transmise prin poștă/curierat rapid, e-mail, telefon. Dacă nu doriți, puteti oricând să solicitați să nu le mai primiți;
  - Pentru realizarea de analize și studii de piață, în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre. În acest sens, vă putem contacta atât pe dumneavoastră, cât și pe prepușii dumneavoastră pentru completarea de chestionare;
  - Pentru realizarea de cercetări de piață și pentru evaluarea strategiilor și campaniilor de marketing;
  - În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

 • POSIBILE TRANSFERURI ALE DATELOR DUMNEAVOASTRA

  - Catre transportator, pentru livrarea produselor, conform contractului/ comenzii;
  - Catre autoritatile locale, centrale, nationale, la cererea acestora; sau pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale.
  - Catre parteneri pentru a ne indeplini obligatiile contractuale, in relatia cu dumneavoastra;

 • CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

  Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime sau legale care justifică prelucrarea în continuare de către ExperSteel a datelor dvs. (inclusiv obligația legală a ExpertSteel. de a continua să stocheze datele respective)

Chat
Scrie-ne
Bună, cu ce te putem ajuta?